Home

2024 Misa Criolla 60 jaar

In 1964 schreef Ariel Ramírez de Misa Criolla en de kerstcantate Navidad Nuestra. In 2024 komt zijn laatste vaste tenor, Javier Rodríguez, weer naar Europa. Hij zingt de koorwerken van Ramírez, maar heeft ook een eigen programma van Argentijnse volksmuziek en tango.

Wil je koor met hem zingen? mail of bel ons.

De Stichting Argentijnse Muziek:

 • geeft informatie over Argentijnse muziek, instrumenten, ritmes, musici
 • verkoopt partituren, met name vocale werken van componist Ramírez
 • verkoopt enkele cd’s die in Nederland anders moeilijk verkrijgbaar zijn
 • is contactpersoon voor tenor Javier Rodríguez, de laatste vaste tenor van Ramírez, in Nederland
 • denkt mee met koren en theaters bij vragen over uitvoeringen, instrumentalisten, etc
  Lees meer …

The Foundation of Argentine Music in the Netherlands:

 • provides information about Argentine music:  instruments, rhythms, musician
 • sells scores, especially of the choral works of composer Ramírez
 • sells some CD’s that are normally difficult to obtain in Europe
 • is the agent of the Argentine tenor Javier Rodríguez in The Netherlands

Most of the information on this site is not available in English, sorry. However, all our scores are also available with preface etc in English. Please, feel free to contact us for information in English.

La Fundación Música Argentina en Los Paises Bajos:

 • da información sobre música argentina: instrumentos, géneros, músicos
 • vende partituras, especialmente de las obras corales del compositor Ariel Ramírez
 • vende unos CD, que son difíciles para obtener en Europa
 • es el agente del tenor solista Javier Rodríguez en Holanda

En este sitio hay poco información en castellano. Pedimos disculpas. Se puede solicitar información en castellano por e-mail.